Avlsrådet for Finsk Støver

Bruk Norske Harehundklubbers Forbund sitt avelsråd  når du planlegger valpekull!

En presentasjon av medlemmer ser du
her

 

Leder:
Kristian Stubberud
Kristian.Stubberud@Statnett.no  Tlf: 90741765
  

                                                                          

Medlem:
Kurt Ivar Ramsli
Røsslyngen 7. 4438 Sira
Tlf.nr. 99285662. E-post: kurt.ivar.ramsli@vabb.no
 

Medlem:

Per Sandåker
 Felle, 4865 Åmli
 Tlf. nr 99263643/35045834
 E-post:
persan@ae.no
 

 

Varamedlem:
Øystein Frorud
Belsbyveien 178. 1730 Ise
Tlf. nr 95123783
E-post: oyfrorud@online.no

 

 

Valpeformidler for Finskstøverforeningen:

Ta kontakt med FFN’s valpeformidler Vidar Hagen, tlf.mob.959 73 017 E-post: astridh_hagen@hotmail_com

Avlsrådet har oversikt over anbefalte / godkjente kombinasjoner.