Finskstøvere som har blitt Norgemestere

 

1978 1980
NDCH Heiki NJCH Teika
Eier: Oddvar Skjølås Eier: Oddvar Skjølås
 

 

1983 1985
NJCH Eino NORDDCH Sinti
Eier: Olav Jamtvedt Eier: Kåre Høgheim
 

 

1987 1989
NORD DCH Sinti NJCH Taika
Eier: Kåre Høgheim Eier: Ulla og Kåre Solli
 

 

1991 1992
NJCH Kapi INT NDCH SDCH Sælsrisets Tello
Eier: Remi og Odd Frøshaug Eier: Bo A. Sørli
 

 

1993 1994
NJCH RR Jøsseskogens Stella NDCH Vilja
Eier: Oscar W. Nilssen Eier: Eva og Hans Darrud

 

 

1995 1996
NJCH Harehengets Zenta NJCH Stensåsens Jaska
Eier: Tor Vinterstø Eier: Per Kristiansen
 

 

1997 1998
NJCH Taiko NDCH Haro
Eier: Ivar Randen Eier: Atle Kobberød
 

 

1999 2000
NJCH Sari NJCH Hilka
Eier: Knut Albert Songe Eier: Svein Erik Singstad
 

 

2001 2003
NJCH Hilka NJCH Åkerbärets Teemo
Eier: Svein Erik Singstad Eier: Jan Erik og Stig Runar Søgård
   
2005 2007
NJCH Njch Garo 3 N DCH Milla
Eiere: Alf & Gunn Norman Eier: Per Aaslund
   
2009 2011
NJCH 16235/03 Happy NJ (D) CH RR Bloksbergs Veerpee
Eier: Jan Hafskjold Eier: Egil Magnar Hanseseter

2014

2015

NORD JCH RR Belger Du Nord Willy

 NJCH RR.NO4476/11 Fb Anja-Aris

Eier: Espen Ullberg Johannesen

Eier: Rolf Syvertsen

2016

 

NJCH NO54111/11 Td Ayla 

 

Eier: Terje Solvang