Finskstøverforeningen Norge

 

 

Styret består av:
 

Leder: Kåre Usterud. Langedal 24 B. 4820 Froland.Tlf: 90138023 E-post: ka-ust@online.no
En presentasjon av Kåre ser du her

 

Nestleder: Terje Ouff  E-post: teouf@online.no
En presentasjon av Terje ser du her 


 
Kasserer:
Geir Helge Espeseth, Øvreveg 6, 3801 Bø i Telemark. Tlf: 97623344 E-post: geir.helge.espeseth@nenett.no
En presentasjon av Geir Helge ser du her 
 

Styremedlem:  Egil Hanseseter. 1789 Berg i Østfold. E-post: egil.hanseseter@hotmail.com
En presentasjon av Egil Hanseseter  ser du her 


Sekretær: Stener Ruud, Nystugutua 4. 2022 Gjerdrum. Mobil: 91304541 E-post: ste-ruud@online.no
En presentasjon av Stener ser du her

1. Varamann: Knut Kjeverud E-post: k-da-kje@online.no

2. Varamann: Anett Fossheim E-post: anett.fossheim@gmail.com FFN sin valpeformidler: Vidar Hagen, tlf: mob:95973017 E-post: astridh_hagen@hotmail.com

 .

FFN’s organisasjonsnummer: 984 697 678.

FNN’s kontonummer: 0530.58.28116.

 

Tilbake