Diverse skjemaer


 

 

Viktig beskjed til aktuelle hannhund eiere som har hunder som fyller vilkårene til og komme med på lista og ønsker de oppført.

 

Her ser du Skjema for hannhunder som ønskes inn på hannhundlisten.
Fylles ut å lagres på egen PC for så å legges ved som filvedlegg i en E-post
til avlsrådet.

Avlsrådet vil selvfølgelig være behjelpelig med å fylle inn skjemaet hvis det skulle være behov for det.
Hannhundeiere med aktuelle hannhunder vil bli kontaktet av avlsrådet og få spørsmål om sin
hund i forhold til eventuell bruk i avl.
Ønsket er at flest mulig av de gode hannhundene kommer med på listen så raskt som mulig for å ha et bredere
utvalg av hannhunder til tisper som skal parres.