Avlsrådet for Finsk Støver

 

Per Sandåker
Skulehuskleiva,4865 Åmli
Tlf.nr 99263643 Email adr: persan@ae.no

Skjema til bruk ved parringsforespørsler

Jeg ønsker å få anbefalt (eventuelt godkjent) en hannhund til kombinasjon med min tispe:

Tittel / Navn / Reg.nr:_________________________________________________________
Tillel/ Navn / Reg.nr på far:_____________________________________________________
Tittel / Navn / Reg.nr på mor:___________________________________________________

Resultat i fra utstilling:_______________________ Hundens Hd- status:_________________
Kjent status ATAXI GEN:___________________ Nei  Ja  Evt. Resultat:______________

Kort beskrivelse av hundens farger:_______________________________________________

Kryss av for de alternativene som passer best nedenfor:
Gemytt: Meget bra  Bra  Litt reservert  Reservert 
Jaktpremiert: Nei  Ja  Antall starter:______ Resultater:_______
Støter på fot: Nei  Ja  Mer enn ønskelig 
Støter i tap: Nei  Ja  Mer enn ønskelig 
Mål, hørbarhet: Meget bra  Bra  Nokså bra 
Mål, klangfullhet: Meget bra  Bra  Nokså bra 

Supplerende kommentarer:
___________________________________________________________________________

Jager annet vilt enn hare: Nei  Ja  Hvis Ja, hvilke:_________________________________

Har tispen hatt kull tidligere: Nei  Ja  Hvis Ja, har avkom startet på jaktprøve. Nei  Ja 
Eventuelle jaktprøvestarter på avkom:_____________________________________________

Hvilke er de sterke sidene ved din tispe (som ikke fremgår av spørsmålene ovenfor):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvilke er de svake sidene ved din tispe (som ikke fremgår av spørsmålene ovenfor):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Har du ønsker om noen spesiell hannhund? Ja , Nei 
Hvis Ja, hvilken hanne (navn og reg.nummer) og hvorfor ønsker du å benytte denne?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tispe eiers navn og adresse:
___________________________________________________________________________

Sted og Dato: ___________ Eiers underskrift:_____________________ Tlf:___________