FFN SIN HJEMMESIDE ER FLYTTET.

DEN NYE ADRESSEN ER FRA NÅ AV DENNE: WWW.finskstøverforeningen.no
 

PS. Menyen til venstre vil ligge her fortsatt en stund fremmover til bruk for den nye webmaster
 grunnet  mye info som skal overføres til de nye sidene  som inntil videre ikke er helt oppdatert