Komiteer og utvalg

 

Valgkomite:  

Per Ivar Ormestad     E-post: per_ivar_ormestad@hotmail.com

Frank Ove Lia           E-post: folia@online.no
Øystein  Frorud        E-post: oyfrorud@online.no

Rovviltgruppe:
Robin Hansen            E-post: rocky77@live.no
Marin Holth               E-post: martin.holth@hotmail.com
Jens Lundberg           E-post: jens.lundberg@kjelle.vgs.no
 


Revisorer: 
Espen Stende
Per Østby
 


Redaksjonskomité:

Redaktør: Knut Kjeverud og Stener Ruud
.     E-post: ffnstyre@gmail.com
Medlem: Øystein Jensen, Voielia 33a, 4623 Kristiansand Tlf. 959 46 511 E-post: oeysje@online.no

 

Innmelding / verving av nye medlemmer: Kontakt styret i FFN: ffnstyre@gmail.com  

Salg av profileringsutstyr:

David Herberg, Kollsvegen 494. 2825 Gjøvik tlf. 91353869  E-post: dbirghe@online.no
 

Finskstøverforeningen Norge’s hjemmeside: http://www.finskstøver.no eller http://wno268871.ta60.talkactive.net/
Webmaster: Øystein Jensen, e-post: oeysje@online.no


 

Tilbake