Behandlede kombinasjoner i avlsrådet for Finsk Støver


Siden ble sist oppdatert den 16/06 2017 , vi oppdaterer siden så fort vi mottar tilbakemeldinger!

Tispe eiere må være nøye med å gi tilbakemelding for de tre siste kolonner slik at vi kan holde disse oppdatert.

Har du planer om valpekull? Ta kontakt med avlsrådet og planlegg avlen sammen med oss!
Klikk her om du vil ha oversikten åpnet i ny side, slik at den blir noe bedre å lese.

X- tegn før hundenavn betyr: X = Utstillingschampion, XX = Jaktchampion, XXX = Både jakt og utstillingschampion
Enkelte svenskregistrerte hunder som vi ikke kan få opp Fiktiv stamtavle på her kan du finne ved å søke her på SKK Hunddata

 
Aktuelle
kombinasjoner
som vises på
denne listen :

Tispe

Eier / kontaktperson
av tispe

Hanne

Anbefalt/
Godkjent

Dato for parring Dato antall valper født Antall ledige valper
Kombinasjon
nr. 25
avls sesongen
 2016/17
Sandtjennåsens Nadir
Regnr: NO44587/15
Gudmund Sandåker
Sandåker. 4980 Gjerstad.
Tlf: 41679557
Finnörjes Jallu
Regnr: SE29101/2014
Anbefalt
Stamtavle
Parret
07.05.2017
   
Kombinasjon
nr. 24
avls sesongen
 2016/17
xx Brynsåsen`s Lassa ll
Reg.nr: NO44734/10
 
Fuad Alagic.  Veldrevegen 23 B.
2385 Brumunddal.
Tlf: 62358828
 
xx RR Karo
Reg.nr: NO43497/13
 
Anbefalt
Stamtavle
 
Parret
25 og 27.03.17
Den var tom  
Kombinasjon
nr. 23
avls sesongen
 2016/17
Søbogårdens Vili
Reg.nr:
SE36796/2011

Magne Wiik

Rokkevn 280. 1746 Skjeberg

Tlf 91889689

Meripojan Onni-Suku
Reg.nr: FI23753/11
Anbefalt
Stamtavle
     
Kombinasjon
nr. 22
avls sesongen
 2016/17
xx Os Donna
Reg.nr: NO49075/10

Ove Sommerstad
Stensrudbakken 11. 2770 Jaren
Tlf Nr.97061401

xx Ae-Rossi
Reg.nr: NO45146/10
Anbefalt
Stamtavle
Paret den
05.03 og 07.03.17
Den var tom  
Kombinasjon
nr. 21
avls sesongen
 2016/17

RR  N og Sxx Söpö
Reg.nr: FI28593/12

 

Magne Bøe. Åslikollen 10.
1890 Rakkestad
Tlf: 99615881

xxx Jerr
Reg.nr: NO59390/09

 

Anbefalt
Stamtavle
     
Kombinasjon
nr. 20
avls sesongen
 2016/17
xx RR NM EP15 Fb Anja-Aris
Reg.nr: NO44761/11
Rolf Syvertsen. Bjørkeveien 15
3302 Hokksund. Tlf: 93431313

 

Karo
Reg.nr: NO43497/13
Anbefalt
Stamtavle
Paret den
05.03 og 07.03.17

Født 7 valper 5 h og 2 t den 7.5.17

 
 
Kombinasjon
nr. 19
avls sesongen
 2016/17
xx Laika
Reg.nr: NO53826/11
 

Janne Sandbakken,
Audnedalsveien 2989, 4525 Konsmo
Tlf: 99451135

 

FI xx Alapörkän Fredi
FI mester 2015

Reg.nr: FI55133/11
Anbefalt
Stamtavle til Laika
Stamtavle til Alapörkän Fredi

Brukt en annen hannhund

     
Kombinasjon
nr. 18
avls sesongen
 2016/17
xx Brynsåsen´s Zita
Reg.nr: NO44736/10

Geir Bakkestuen

Brynsvegen 345. 2344 Ilseng

Tlf: 47236599

 

SE xxx Bergnäsets Jaiku
Reg.nr: SE 42274/2011
Anbefalt
Stamtavle
Paret den
12.04.2017

Født 7 valper 4 h og 3 t den 12.6.17

  
 
Kombinasjon
nr. 17
avls sesongen
 2016/17
Oe Embla
Reg.nr: NO 48628/12

Olav Edvardsen

Horntvedtvn 211. 3160 Stokke.
Tlf 95287607

 

xx Hagheimen´s Ferdinand
Reg.nr: NO 48586/13
Godkjent
Stamtavle

Denne kombinasjonen får kun Godkjenning pga. høy innavlsgrad.5,041.

Paret den
23.12. 2016
Født 24.02.17
 9stk. 6t og 3 h. 3 døde.
Alle solgt
Kombinasjon
nr. 16
avls sesongen
 2016/17
Td Besa
Reg.nr: NO 50487/09
Knut Kjeverud Tlf Nr.97639368.mail adr:k-da-kje@live.no
 
xx Solstrimmans Finn Laiio
Reg.nr: SE 24929/2011
Anbefalt
Stamtavle
     
Kombinasjon
nr. 15
avls sesongen
 2016/17
xx Tuula
Reg.nr: NO 52897/10
Svein O Steen,
Jarlsbergveien 636.3039 Drammen.
Tlf nr.90764042
Karo
Reg.nr: NO 43497/13
Anbefalt
Stamtavle
Paret den
27 og 29.01.17
Der ble født 8 valper den 01.04.17. 4 tisper og 4 hanner.  Alle tispene +2 hanner døde.
 2 . Årsaken er bekreftet å vere E-coli bakterie.
(Bekreftet av veterinær)
De to hannene som overlevde ser friske og raske ut.
Disse to hannene er ledig for salg.
Kombinasjon
nr. 14
avls sesongen
 2016/17
xx Hira
Reg.nr: NO 43502/13

Per Sandåker
Skulehuskleiva 26. 4865 Åmli
Tlf Nr.99263643
E-
Mail: persan@ae.no

 

xxx Høgbrons Jesse (Macho)
Reg.nr: SE 42308/2014.
Anbefalt
Stamtavle
     
Kombinasjon
nr. 13
avls sesongen
 2016/17
xx Jm-Conny
Reg.nr: NO53437/11.
Geir Helge Espeseth
Tlf nr.97623344
xx Ae-Rossi
Reg.nr: NO45146/10.
Anbefalt
Stamtavle
Paret den
 25 og 27.1.2017
Født 30.03.17
5 hanner og 1 tispe.
4 Hanner ledig for salg
 
Kombinasjon
nr. 12
avls sesongen
 2016/17
xxx Sari
Reg.nr: NO49277/09
Jørn Bjerkeseth
Olsrudveien 10, 3031 Drammen.
Tlf nr.32886101. Mob. nr 92059812
Tlf nr.90035836
xx Raico Reg.nr: 15350/07 Anbefalt
Stamtavle
Paret den 06.1.2017 10 valper født 07.03.17
1 hann og 1 tispe døde.
4 hanner ledig
 
Kombinasjon
nr. 11
avls sesongen
 2016/17
Nxx Bergskogen´s Mira
Reg.nr: NO47644/09
Arne sommerstad
Parkvegen 122846 Bøverbru
Tlf.97784767
RR N og Sxx St-Hempa
Reg.nr: NO34662 /14
Anbefalt
Stamtavle
Paret den
27.2 og  01.3. 17
2 døde valper  
Kombinasjon
nr. 10
avls sesongen
 2016/17
xxx Ratavarren Tuula
Reg.nr: FI32083/12
Frank Vidar Brusveen  Elveskaret 135. 2607 Vingrom. Tlf. 91586764. frankbrusveen@live.no N og Sxx St-Hempa
Reg.nr: NO34662 /14
Anbefalt
Stamtavle
Paret den
25.01 og 27.01.17
   
Kombinasjon
nr. 9
avls sesongen
 2016/17
Kullåsen´s Hilka
Reg.nr: NO56562/11
Thomas Odden. Kongsvegen 64.
2636 Øyer. Tlf. 91709859
Altern.1. Nx Kilbackens Raju-Masi
Reg.nr: S43283/2009
Altern.1.Nxx Häsenskogens Jacke
Reg.nr: SE34996/2011
Anbefalt
Stamtavle for Kilbackens Raju-Masi
Anbefalt
Stamtavle
Parret med Jacke
15 og 17.01.17
18 mars kom 4 tisper og 1 hanne til verden. Alle valper solgt
Kombinasjon
nr. 8
avls sesongen
 2016/17
xx Rg-Betty
Reg.nr: NO40435/2010
Rune Gjengedal,
Løvsangerveien 38.4700 Vennesla.
Tlf nr.95089794
Sxxx RR.Bergnæsets Jaiku
Reg.nr:
SE42274/2011
Anbefalt
Stamtavle
     
Kombinasjon
nr. 7
avls sesongen
 2016/17
xx Utanmyra Myrra
Reg.nr: SE 25537/13
Per Østby, Raufoss.
Tlf 41202961.
Mail:
per.ostby@rab.raufoss.com
xx Finnelias Lydin
 Reg.nr: NO60505/10
Anbefalt
Stamtavle
Parring utsettes til Desember 2017. Grunnet sen løpetid    
Kombinasjon
nr. 6
avls sesongen
 2016/17

Nxx Harefallet's Tiilu
 NO42757/10

Rune Rønningen
Råstabakka 140. 2730 Lunner.
Tlf:99559308

Nxx Sako 
Reg.nr: NO13707/08

Anbeflalt
Stamtavle
Ingen parring    
Kombinasjon
nr. 5
avls sesongen
 2016/17

Oe Embla
Reg.nr: NO48628/12

 
Olav Edvardsen
Horntvetdveien 211. 3160 Stokke
Tlf: 95287607

Nxx Brynsåsen's Ero  
Reg.nr:NO44732/10

 
Anbefalt

Stamtavle
Forbeholdt at tispa testes for minimum C-hofter og ataxi prøven er normal

Ingen parring utført.
Brukt en annen hannhund
   
Kombinasjon
nr. 4
avls sesongen
 2016/17
xxx Harefallets AJJA.
Reg.nr NO 30622/14
 

Harefallets-kennel v/ Vidar Bjørnstad

Rokosjøveien 575

2340 Løten

Mobil-908 39 434

 
Nxx Häsenskogens JACKE
SE34996/2011
 
Anbefalt
Stamtavle
 
26 og 28.12.16    
Kombinasjon
nr. 3
avls sesongen
 2016/17
Bukfylla´s Trymi
Reg.nr: NO41590/12

Stian og Vidar Hagen
Raneisvegen 112. 2900 Fagernes
Tlf: 95973017 - 95086489

 
Sxx J Baljåsens Nemo
Reg nr: SE42122/2011
Anbefalt
Stamtavle for Baljåsens Nemo

Stamtavle for Bukfylla´s Trymi
28 og 29.11.16 Født 6 valper 30.01.17
4 t og 2 h 1 dødfødt
 
Kombinasjon
nr. 2
avls sesongen
 2016/17
RR C.I.B Nxx  N SE UCH 
Belger du Nord Elsa

Reg.nr: SE51102/2011
 
Per Grahn
Smedveien 2. 1940 Bjørkelangen
Tlf: 92843623
E-post: per.grahn@kjelle.vgs.no
Alt.1. xx Solstrimmans Finn-Lejo
Reg.nr: SE24931/2011
Alt.2. xxx Jerr
Reg.nr: NO59390/09
Anbefalt
Stamtavle Finn-Lejo
Stamtavle Jerr
 
Parret
19 og 20.03.17
Født 20.05.17. 9 valper.
5 hanner og 4 tisper
 
Ledig hannhund
Kombinasjon
nr. 1
avls sesongen
 2016/17
xx Hagheimen´s Molly
Regnr: NO48593/13

 

Alf Eldar Nikkerud
Diorittveien 10. 3320 Vestfossen
Tlf: 91743213
Meripojan Onni-Suku
Reg.nr: FI23753/11
Anbefalt
Stamtavle for Molly
Stamtavle for Onni-Suku
Parret
16 og 18.01.2017
Født 17.03 11stk.
5t og 6 h. 2 hanner har falt bort,

Dvs at det er 5 tisper og 4 hanner igjen i dette kullet.

Kan også melde at pr i dag ser det ut som alle valper er solgt
Kombinasjon
nr. 44
avls sesongen
 2015/16
Bloksbergs Ronja
Reg.nr: NO39229/12

 

Glenn Bjerke. 1870 Ørje.
Tlf.Nr.95960229.
Email.  Glenn.Bjerke@marker.kommune.no

Slättfjällets Silas
Reg.nr: SE45054/2010
Godkjent
Stamtavle for
Bloksbergs Ronja
Slättfjällets Silas
Ingen vellykket parring, prøver igjen neste løpetid    
Kombinasjon
nr. 43
avls sesongen
 2015/16
Lappi
Regnr: NO49278/09

 

Karl Bjørnstad Bergslien.

Polovegen 303.

2635 Tretten.Tlf nr 41522707

xx N FI  Kg Birko
Reg.nr: NO54478/10
Anbefalt
Stamtavle
Ingen parring fåretatt    
Kombinasjon
nr. 39
avls sesongen
 2015/16
xx Hagheimen´s Flora
Reg nr: NO 48591/13
 

 

Terje Ouff.
Tlf. 90050276
Alternativ 1. Sxx Bloksbergs Stryk
Reg nr: NO36116
/14

Alternativ 2. Karo NO43497/13
Ataxi status Fri.
 
Anbefalt under forutsetning av ataxi test fri.(mor eller far)
Stamtavle

Anbefalt
Stamtavle
Ingen parring pga. sen løpetid.    
Kombinasjon
nr. 29
avls sesongen
 2015/16
Hagheimen´s Terta
Reg nr:NO48590/13

 

Birger Steen
Tlf. 948 15 131
xx Ae-Rossi
Reg nr: NO54146/10
Anbefalt
Stamtavle
  Den var tom  
     

 

       
       

 

 

       
               

alkactive\wno268871